off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của off.

Từ điển Anh Việt

 • off

  /ɔ:f/

  * phó từ

  tắt

  is the lamp off?: đèn đã tắt chưa?

  đi, đi rồi

  they are off: họ đã đi rồi

  off with you: đi đi, cút đi

  ra khỏi, đứt, rời

  to cut something off: cắt cái gì rời hẳn ra

  one of the wheels flew off: một bánh xe long hẳn ra

  to take one's clothes off: cởi quần áo ra

  xa cách

  the town is ten kilometers off: thành phố cách đây 10 kilômét

  Tet is not far off: sắp đến tết rồi

  hẳn, hết

  to finish off a piece of work: làm xong hẳn một công việc

  to pay off one's debts: trả hết nợ

  thôi

  to declare off somebody's service: tuyên bố thôi không cần sự giúp đỡ của ai

  to leave off work: nghỉ việc

  nổi bật

  the picture is set off by the frame: cái khung làm nổi bật bức tranh

  to show off: khoe mẽ

  to be badly off

  nghèo

  to be well off

  to be comfortably off

  phong lưu, sung túc

  off and on

  lúc lúc, chốc chốc, chập chờn lúc có lúc không

  it rained off and on: trời chốc chốc lại mưa

  right off

  (xem) right

  straight off

  (xem) straight

  * giới từ

  khỏi, cách, rời

  the cover has come off the book: cái bìa tuột khỏi quyển sách

  to drive the enemy off the seas: đuổi quân thù ra khỏi mặt biển

  the island is off the coast: đảo cách xa bờ

  to take a matter off somoene's hands: đỡ một việc cho ai

  a street off Hue street: một phố khỏi phố Huế

  to be off colour

  (xem) colour

  to be off duty

  (xem) duty

  to be off liquor

  nhịn rượu, bỏ rượu

  to be off the mark

  trượt, không trúng; (nghĩa bóng) lạc đề

  off the map

  (xem) map

  to be off one's feed

  (xem) feed

  to be off one's games

  (xem) game

  to be off one's head

  (xem) head

  to be off the point

  (xem) point

  to be off smoking

  nhịn thuốc lá, bỏ thuốc lá

  to play off 5

  chơi chấp năm

  * tính từ

  phải, bên phải (xe, ngựa)

  to mount a horse on the off side: lên ngựa bên phải

  xa, cách, ngoài, bên kia

  to be on the off side of the wall: ở phía bên kia tường

  mặt sau, mặt trái tờ giấy

  mỏng manh

  an off chance: cơ hội mỏng manh

  ôi, ươn

  the meat is a bit off: thịt hơi ôi

  ốm, mệt

  he is rather off today: hôm nay anh ta hơi mệt

  nhàn rỗi, nghỉ, vãn

  an off season: mùa đã vãn

  an off day: ngày nghỉ

  off time: thời gian nhàn rỗi

  phụ, nhỏ, hẻm

  an off streets: phố hẻm

  an off issue: vấn đề phụ

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) cú đánh về bên phải (crikê)

  * ngoại động từ

  (thông tục) tỏ ý bỏ, tỏ ý thôi (cuộc đàm phán, sự thoả thuận, công cuộc)

  rút lui thôi không đàm phán với (ai), rút lui lời cam kết với ai

  * thán từ

  cút đi! Xéo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • off

  * kỹ thuật

  dừng

  ngắt

  tắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • off

  not in operation or operational

  the oven is off

  the lights are off

  Antonyms: on

  below a satisfactory level

  an off year for tennis

  his performance was off

  (of events) no longer planned or scheduled

  the wedding is definitely off

  Synonyms: cancelled

  Antonyms: on

  in an unpalatable state

  sour milk

  Synonyms: sour, turned

  not performing or scheduled for duties

  He's off every Tuesday

  at a distance in space or time

  the boat was 5 miles off (or away)

  the party is still 2 weeks off (or away)

  away back in the 18th century

  Synonyms: away

  no longer on or in contact or attached

  clean off the dirt

  he shaved off his mustache

  Similar:

  murder: kill intentionally and with premeditation

  The mafia boss ordered his enemies murdered

  Synonyms: slay, hit, dispatch, bump off, polish off, remove

  away: from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete)

  ran away from the lion

  wanted to get away from there

  sent the children away to boarding school

  the teacher waved the children away from the dead animal

  went off to school

  they drove off

  go forth and preach

  Synonyms: forth