off-cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

off-cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm off-cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của off-cast.

Từ điển Anh Việt

 • off-cast

  /'ɔ:fkɑ:st/

  * tính từ

  bị vứt bỏ, bị bỏ rơi

  * danh từ

  người bị bỏ rơi; vật bị vứt bỏ