off-beat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

off-beat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm off-beat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của off-beat.

Từ điển Anh Việt

 • off-beat

  /'ɔ:f'bi:t/

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhấn vào nhịp

  (âm nhạc) ja

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khác thường, dị thường, kỳ cục