offense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offense.

Từ điển Anh Việt

  • offense

    /ə'fens/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) offence

Từ điển Anh Anh - Wordnet