mark twain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark twain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark twain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark twain.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mark twain

    Similar:

    clemens: United States writer and humorist best known for his novels about Tom Sawyer and Huckleberry Finn (1835-1910)

    Synonyms: Samuel Langhorne Clemens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).