mark mixed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark mixed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark mixed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark mixed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark mixed

    * kinh tế

    ký hiệu lẫn lộn