marker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker.

Từ điển Anh Việt

 • marker

  /'mɑ:kə/

  * danh từ

  người ghi

  người ghi số điểm (trong trò chơi bi a)

  vật (dùng) để ghi

  pháo sáng (để soi mục tiêu cho những cuộc ném bom đêm)

 • marker

  máy chỉ; người đếm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • marker

  * kinh tế

  máy dán nhãn

  * kỹ thuật

  biển chỉ đường

  cái đánh dấu

  cờ

  dấu

  dấu hiệu

  đích

  dụng cụ ghi

  nhãn

  máy đánh dấu

  mốc

  thợ lấy dấu

  tiêu

  tín hiệu

  giao thông & vận tải:

  cột đèn hiệu

  điện tử & viễn thông:

  dấu mốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marker

  some conspicuous object used to distinguish or mark something

  the buoys were markers for the channel

  a distinguishing symbol

  the owner's mark was on all the sheep

  Synonyms: marking, mark

  a writing implement for making a mark