marker generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker generator

    * kỹ thuật

    máy đánh dấu

    điện:

    máy phát ghi dấu