mark tobey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark tobey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark tobey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark tobey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mark tobey

    Similar:

    tobey: United States abstract painter influenced by oriental calligraphy (1890-1976)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).