tobey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tobey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tobey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tobey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tobey

    United States abstract painter influenced by oriental calligraphy (1890-1976)

    Synonyms: Mark Tobey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).