mark point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark point

    * kỹ thuật

    điểm đánh dấu