marketer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • marketer

  * kinh tế

  chợ từ mua bán

  giám đốc phân phối

  giám đốc tiêu thụ

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  phát thị viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet