seller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller.

Từ điển Anh Việt

 • seller

  /'selə/

  * danh từ

  người bán, người phát hàng

  thứ bán được, đồ bán được

  good seller: thứ bán chạy

  best seller: sách bán chạy; tác giả có sách bán chạy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seller

  * kinh tế

  ăn khách

  bán chạy

  bên bán

  hàng bán

  món đồ bán

  người bán

  người bán hàng

  * kỹ thuật

  người bán

  điện:

  bên bán (hàng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet