mark-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark-up.

Từ điển Anh Việt

 • mark-up

  /'mɑ:kʌp/

  * danh từ

  (thương nghiệp) sự tăng giá

  số tiền cộng vào giá vốn (gồm kinh phí và lãi)

 • Mark-up

  (Econ) Phần thêm vào giá vốn; Phần thêm vào chi phí khả biến.

  + Là một phần cộng thêm vào các chi phí khả biến trung bình để hình thành giá bán do người bán xác định nhằm trang trải các chi phí cố định và có được lợi nhuận.