marksman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marksman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marksman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marksman.

Từ điển Anh Việt

  • marksman

    /'mɑ:ksmən/

    * danh từ

    người bắn súng giỏi, nhà thiện xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet