samuel langhorne clemens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel langhorne clemens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel langhorne clemens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel langhorne clemens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel langhorne clemens

    Similar:

    clemens: United States writer and humorist best known for his novels about Tom Sawyer and Huckleberry Finn (1835-1910)

    Synonyms: Mark Twain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).