samuel jackson snead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel jackson snead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel jackson snead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel jackson snead.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel jackson snead

    Similar:

    snead: United States golfer known for the graceful arc of his swing (1912-2002)

    Synonyms: Sam Snead

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).