samuel pepys nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel pepys nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel pepys giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel pepys.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel pepys

    Similar:

    pepys: English diarist whose diary contained detailed descriptions of 17th century disasters in England (1633-1703)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).