samuel huntington nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel huntington nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel huntington giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel huntington.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel huntington

    Similar:

    huntington: American revolutionary leader who signed the Declaration of Independence and was president of the Continental Congress (1731-1796)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).