samuel butler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel butler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel butler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel butler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel butler

    Similar:

    butler: English novelist who described a fictitious land he called Erewhon (1835-1902)

    butler: English poet (1612-1680)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).