samuel gompers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel gompers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel gompers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel gompers.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel gompers

    Similar:

    gompers: United States labor leader (born in England) who was president of the American Federation of Labor from 1886 to 1924 (1850-1924)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).