samuel goldwyn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel goldwyn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel goldwyn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel goldwyn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel goldwyn

    Similar:

    goldwyn: United States film maker (born in Poland) who founded his own film company and later merged with Louis B. Mayer (1882-1974)

    Synonyms: Sam Goldwyn

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).