samuel de champlain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel de champlain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel de champlain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel de champlain.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel de champlain

    Similar:

    champlain: French explorer in Nova Scotia who established a settlement on the site of modern Quebec (1567-1635)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).