samuel wilder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel wilder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel wilder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel wilder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel wilder

    Similar:

    wilder: United States filmmaker (born in Austria) whose dark humor infused many of the films he made (1906-2002)

    Synonyms: Billy Wilder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).