initial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial.

Từ điển Anh Việt

 • initial

  /i'niʃəl/

  * tính từ

  ban đầu, đầu

  (ngôn ngữ học) ở đầu

  * danh từ

  chữ đầu (từ)

  (số nhiều) tên họ viết tắt

  * ngoại động từ

  ký tắt vào; viết tắt tên vào

 • initial

  ban đầu, gốc, khởi thuỷ // chữ cái đầu tiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initial

  * kinh tế

  biên thự (văn kiện, hợp đồng...)

  đầu tiên

  ký bên lề

  ký tắt

  * kỹ thuật

  ban đầu

  bắt đầu

  gốc

  khởi đầu

  khởi tạo

  nguyên thủy

  xuất phát

  toán & tin:

  chữ cái đầu tiên

  khởi thủy

  điện:

  chữ ký tắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • initial

  the first letter of a word (especially a person's name)

  he refused to put the initials FRS after his name

  mark with one's initials

  occurring at the beginning

  took the initial step toward reconciliation