initial charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initial charge

  * kinh tế

  phí ban đầu

  phí đầu tiên

  phí lần đầu

  sự nạp sơ bộ hệ thống bằng tác nhân lạnh

  * kỹ thuật

  sự tải ban đầu