initialness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initialness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initialness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initialness.

Từ điển Anh Việt

  • initialness

    xem initial