initial value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initial value

  * kinh tế

  giá trị ban đầu

  giá trị đầu tiên

  * kỹ thuật

  giá trị ban đầu

  toán & tin:

  giá trị đầu

  xây dựng:

  trị số ban đầu