initial bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial bid

    * kinh tế

    giá ra đầu tiên