initial price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initial price

  * kinh tế

  giá ban đầu

  giá khởi đầu

  giá yết

  nguyên giá

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  giá ban đầu