initial issue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial issue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial issue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial issue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial issue

    * kinh tế

    báo chí số ra mắt

    cổ phiếu đợt phát hành đầu tiên