initial phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial phase

    * kỹ thuật

    pha ban đầu