initial level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initial level

  * kỹ thuật

  mức ban đầu

  hóa học & vật liệu:

  mặt nước chuẩn

  mức nguyên thủy