initiale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initiale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initiale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initiale.

Từ điển Anh Việt

  • initiale

    * động từ

    ký tên,viết tắt