initial order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initial order

  * kinh tế

  sự đặt hàng lần đầu

  * kỹ thuật

  lệnh khởi đầu

  toán & tin:

  lệnh ban đầu