initial yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initial yield

  * kinh tế

  suất thu nhập ban đầu

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sản lượng ban đầu