initial point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initial point

  * kỹ thuật

  điểm bắt đầu

  điểm gốc

  khởi điểm

  toán & tin:

  điểm ban đầu

  điểm khởi tạo

  cơ khí & công trình:

  vị trí ban đầu