initials nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initials nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initials giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initials.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initials

    * kinh tế

    ký hiệu (bao gồm các chữ đầu)

    tên họ viết tắt