initializer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initializer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initializer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initializer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initializer

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  biểu thức khởi đầu

  bộ khởi tạo

  trình khởi tạo