initial input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial input

    * kinh tế

    đầu vào sáng lập