deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck.

Từ điển Anh Việt

 • deck

  /dek/

  * danh từ

  boong tàu, sàn tàu

  on deck: trên boong

  upper deck: boong trên

  lower deck: boong dưới

  tầng trên, tầng nóc (xe buýt hai tầng)

  (hàng không), (từ lóng) đất, mặt đất

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cỗ bài

  to clear the decks [for action]

  chuẩn bị chiến đấu (tàu chiến)

  (nghĩa bóng) chuẩn bị hành động, sẵn sàng hành động

  on deck

  (thông tục) sẵn sàng hành động

  * ngoại động từ

  trang hoàng, tô điểm

  to deck oneself out with fine jewels: tô điểm bằng các đồ trang sức đẹp

  (hàng hải) đóng dàn (tàu)

 • deck

  (lý thuyết trò chơi) cỗ bài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deck

  * kinh tế

  boong (tàu)

  boong tàu

  mặt khoang (tàu)

  sàn

  tầng trên

  * kỹ thuật

  bản gối

  bản tựa

  boong tàu

  cỗ

  cỗ bài

  lớp mặt

  lớp phủ

  mái

  mặt cầu

  sàn

  sàn (đóng tàu)

  sàn cầu

  sàn công tác

  sàn thao tác

  sàn xe

  tấm lợp

  tấm sàn

  ván khuôn

  ván mặt cầu

  ván sàn

  xấp (phiếu)

  xây dựng:

  bản đáy

  bệ tỳ

  mặt lát ván

  tấm lát ván

Từ điển Anh Anh - Wordnet