deck landing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck landing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck landing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck landing.

Từ điển Anh Việt

  • deck landing

    /'dek'lændiɳ/ (deck_alighting) /'dekə'laitiɳ/

    * danh từ

    (hàng không) sự hạ xuống boong (tàu sân bay)