deckle-edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deckle-edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deckle-edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deckle-edge.

Từ điển Anh Việt

  • deckle-edge

    /'dekl'edʤ/

    * danh từ

    mép giấy chưa xén