decking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decking.

Từ điển Anh Việt

 • decking

  /'dekiɳ/

  * danh từ

  sự trang hoàng, sự trang điểm

  sự đóng sàn tàu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • decking

  * kỹ thuật

  bản

  mái

  sàn

  sàn cầu

  ván khuôn

  ván mặt

  xây dựng:

  mặt lát ván

  tấm lát ván

  tấm mặt cầu

  ván mái

  giao thông & vận tải:

  tấm lát boong