decker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decker.

Từ điển Anh Việt

 • decker

  * danh từ

  người trang sức; vật trang sức

  tàu, thuyền có boong

  three decker: tàu ba boong

  tầng xe búyt

  double decker: xe búyt hai tầng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • decker

  (often used in combinations) something constructed with multiple levels

  they rode in a double-decker bus

  Similar:

  dekker: English dramatist and pamphleteer (1572-1632)

  Synonyms: Thomas Dekker, Thomas Decker