embellish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

embellish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm embellish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của embellish.

Từ điển Anh Việt

 • embellish

  /im'beliʃ/

  * ngoại động từ

  làm đẹp, trang điểm, tô son điểm phấn

  thêm thắt, thêm mắm thêm muối (vào một chuyện...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • embellish

  * kỹ thuật

  trang trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet