uglify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uglify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uglify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uglify.

Từ điển Anh Việt

  • uglify

    /'ʌglifai/

    * ngoại động từ

    làm xấu đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet