counter flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • counter flow

  * kỹ thuật

  dòng chảy ngược

  dòng nghịch

  dòng ngược

  dòng ngược chiều