counterpart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterpart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterpart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterpart.

Từ điển Anh Việt

 • counterpart

  /'kauntəpɑ:t/

  * danh từ

  bản sao, bản đối chiếu

  người giống hệt (người khác); vật giống hệt (vật khác)

  bộ phận tương ứng, tổ chức tương ứng, bên trong tương ứng; vật bổ sung, người bổ sung

 • counterpart

  (Tech) tương ứng, đối tác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • counterpart

  * kinh tế

  bản đối

  bản đối chiếu

  bản sao

  * kỹ thuật

  bản sao

  cơ khí & công trình:

  bộ phận lắp lẫn

  chi tiết đối xứng

  xây dựng:

  tương phần

Từ điển Anh Anh - Wordnet