counterlath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterlath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterlath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterlath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • counterlath

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khoảng cách lát

  nẹp chân tường

  thanh chống ngang

  thanh đỡ ngang

  thanh gỗ trên vách ngăn